Megalo Kazavity

Okouzlujici vesnička, malé náměstí s ohromnými starými platany a grafickými tavernami, kostelík dvanáct Apoštolů, postaveném v 19.století. 

 Hned vedle kostela se dochovaly původní zbytky školní budovy z 19. století. Prochazejíc se stoupajícími uličkami, stíněnými hustými listy ořechu, potkáváme kašny a vodní prameny, ze kterých obyvatelé Kazavity nabírali vodu. Míjíme dvouposchoďove domy, pokryté břidlicemi, dvory s klasickými pecemi a opuštěnými lisovnami. Bylo by škoda neokusit chutné fazole, uvařene třemi různými způsoby v některé z místních taveren.