Kastro

Z vesnice Kalivia Limenarion vede polní cesta do vnitrozemí ostrova až do horského grafického Kastra, vesničky s velkým starým kostelem Agios Thanasis a náměstíčkem s ohromným dubem, v jehož stínu stojí místní typická řecká hospůdka. 

Tradiční kamenné domy jsou postavené asi v 600 metrech nadmořské výšky na plošině kopce. 

Podle starého nápisu nalezeného v osadě, Kastro, které bylo obehnáno hradbami, muselo stát již v roce 1434. Kastro bylo nepřetržitě osídleno až do konce 19. století, po kterém začlo postupné vystěhovávání jeho obyvatel. Dnes zde žije velmi málo obyvatel, kteří se vetšinou zabývají pastevectvím a na zimu se stěhují do Limenarie. Scenérie, která se nám zde rozevírá je opravdu úchvatná, pod námi se rozprostírá údolí, o něco dál mořská hladina a v dálce se rýsuje obrys poloostrova Athos.