Historie

Archeologické výzkumy, které na Thassosu probíhají až dodnes, objevily velké množství nálezů z období předhistorického až po roky starokřesťanské a dokazují nepřetržité obývání ostrova. O to se zasloužila úrodná půda, dostatek vody, množství dřeva vhodného na stavbu lodí a strategická poloha v Thráckém moři. Filologické prameny uvádějí, že přibližně v období 1600 – 1500 roků p. n. l. se na ostrově usadili Féničané.

Začátkem prvního tisíciletí p. n. l. je vytlačili thrácké kmeny, které převzaly od Féničanů jejich zkušenosti vědomosti o stavbě lodí, těžbě zlata, stejně jako jejich kulturu. V období od 6. do 4. stol. p. n. l. se Thassos přejmenoval a nazýval se „Atény severu“. Ve starověku byl jedním z nejhustěji obydlených ostrovů. Razily se zde zlaté mince, později i stříbrné a bronzové. Lodě z Thassosu se plavily do Egypta, na Krétu a do Fénicie. Na ostrov přicházelo obyvatelstvo ze všech oblastí Řecka a bohatí Thassosani zakládali osady i na protilehlé pevnině, známe pod názvem „Kontinent Thassos“.

Navzdory odporu byl v letech 464 – 406 p. n. l. Thassos ovládaný Aténami, později byl podřízen Filipovi II. Makedonskému. Ve vládě nad ostrovem se postupně vystřídali Římani, Byzanci, Benátčané, Bulhaři a od roku 1455 Turci. Jako dar sultána Mahmuda patřil v letech 1841 – 1902 egyptskému králi Mohamedovi Alimu, který se narodil v Kavale a dětství přežil na Thassose. 10. října 1912 během balkánské války byl Thassos přičleněn Řecku.

Archeologické výzkumy, které na Thassosu probíhají až dodnes, objevily velké množství nálezů z období předhistorického až po roky starokřesťanské a dokazují nepřetržité obývání ostrova. O to se zasloužila úrodná půda, dostatek vody, množství dřeva vhodného na stavbu lodí a strategická poloha v Thráckém moři. Filologické prameny uvádějí, že přibližně v období 1600 – 1500 roků p. n. l. se na ostrově usadili Féničané.

Začátkem prvního tisíciletí p. n. l. je vytlačili thrácké kmeny, které převzaly od Féničanů jejich zkušenosti vědomosti o stavbě lodí, těžbě zlata, stejně jako jejich kulturu. V období od 6. do 4. stol. p. n. l. se Thassos přejmenoval a nazýval se „Atény severu“. Ve starověku byl jedním z nejhustěji obydlených ostrovů. Razily se zde zlaté mince, později i stříbrné a bronzové. Lodě z Thassosu se plavily do Egypta, na Krétu a do Fénicie. Na ostrov přicházelo obyvatelstvo ze všech oblastí Řecka a bohatí Thassosani zakládali osady i na protilehlé pevnině, známe pod názvem „Kontinent Thassos“.

Navzdory odporu byl v letech 464 – 406 p. n. l. Thassos ovládaný Aténami, později byl podřízen Filipovi II. Makedonskému. Ve vládě nad ostrovem se postupně vystřídali Římani, Byzanci, Benátčané, Bulhaři a od roku 1455 Turci. Jako dar sultána Mahmuda patřil v letech 1841 – 1902 egyptskému králi Mohamedovi Alimu, který se narodil v Kavale a dětství přežil na Thassose. 10. října 1912 během balkánské války byl Thassos přičleněn Řecku.